Bild på logga. Länk till startsida

REHABKOORDINATOR

Vår rehabkoordinator kan hjälpa dig att komma tillbaka till arbetslivet under/efter en sjukskrivning.

Vår rehabkoordinator kan stödja dig i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete samt kan vara ditt stöd i

kontakter med din arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller kommunens socialtjänst. Insatsen sker i samverkan med

din läkare och eventuellt andra i rehabiliteringsteamet. Samtliga har tystnadsplikt.

Det är viktigt att rehabkoordinatorn kommer in tidigt i processen, gärna första sjukskrivningsveckan

Din läkare kan vid behov konsultera vår rehabkoordinator i ditt ärende, den första kontakten går alltid via din läkare, det går inte att boka tid direkt till rehabkoordinatorn.

Rehabkoordinator är en ny roll som finns till som stöd för dig som patient

Besök med rehabkoordinatorn är kostnadsfri för dig som patient.