Bild på logga. Länk till startsida

MILJÖPOLICY och TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

MILJÖPOLICY

Din Doktor är ett modernt värderingsdrivet företag som tar ansvar för miljön. Vi arbetar i vårt dagliga arbete med insatser som minskar miljöbelastningen och bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Miljöarbete:

Din Doktor´s miljöarbete syftar till att utveckla arbetsrutiner med goda miljöegenskaper. Det innebär att vi strävar efter att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning, förebygga miljöproblem, undvika hälsorisker för såväl personal som kunder, effektivisera resursutnyttjandet, minimera avfallsmängderna samt välja teknik och material med goda miljöegenskaper. Resultatet av detta synsätt är att miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt arbete.

Grundprinciper för Din Doktor s miljöarbete

Din Doktor upprätthåller rutiner för att säkerställa att vi följer tillämpliga lagar samt uppdragsgivarens krav som är relaterade till vår miljöpåverkan

Vi åt tar oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda och som ett led i detta ska vi förebygga föroreningar.

– Alla medarbetare skall ta del av Din Doktor s miljöpolicy
– Vi tar hänsyn till miljön i utvecklingen av verksamheterna samt i våra inköp
– Vi tar till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
– Vi medverkar för att våra leverantörer tar sitt miljöansvar
– Vi utnyttjar energi-, vatten- och andra miljöresurser effektivt och sparsamt
– Vi planerar vårt resande och väljer färdsätt i syfte att få lägre miljöbelastning
– Vi sorterar avfall och återvinner material

Styrning av miljöarbete

Din Doktor s ledning fastställer övergripande miljömål och säkrar resurser och kompetens för att driva ett effektivt miljöarbete.. Samtliga medarbetare har ansvar att tillgodogöra sig policy, riktlinjer och arbetsprocesser.

TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

1. Introduktion

1.1 Webbplatsens syfte och målgrupp

Syftet med webbplatsen www.dindoktor.se är att våra kunder ska kunna hitta aktuell och uppdaterad information om företaget Din Doktor i Märsta AB. 

1.2 Redogörelsens omfattning

Denna tillgänglighetsredogörelse omfattar alla publika sidor på webbplatsen www.dindoktor.se

2. Överensstämmelse med riktlinjer

2.1 Riktlinjer och standarder

Denna webbplats är delvis förenlig med WCAG 2.1 AA-nivå, enligt Diggs riktlinjer för tillgänglighet till digital offentlig service (https://www.digg.se/en/knowledge-and-support). 20240617

2.2 Redovisning av tillgänglighetsproblem

Vi har identifierat följande tillgänglighetsproblem på webbplatsen:

  • H1 rubrik saknas

  • Kontrastnivån på vissa textelement är för låg.

  • Bilder innehåller inte textalternativ

Vi har vidtagit följande åtgärder för att åtgärda dessa problem:

  • Vi har lagt till H1 rubrik nivå på alla delar av webbsidan.

  • Vi har ökat kontrastnivån på textelement.

  • Vi har lagt till textalternativ som beskriver bildens innehåll. 

 

3. Icke-tillgängligt innehåll

3.1 Alternativa format

För bilder på webbplatsen finns det textalternativ som beskriver innehållet.

3.2 Tillgängliga funktioner

  • Möjlighet att zooma in texten

  • Stöd för skärmläsare

  • Möjlighet att navigera med tangentbord

4. Utvärdering och förbättring

4.1 Process för utvärdering

Vi kommer att använda automatiska verktyg för att identifiera potentiella problem, detta görs vid förändringar av nuvarande innehåll, samt årligen.

4.2 Tidsplan för förbättringar

Vi planerar att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem inom de kommande 12 månaderna. Vi kommer att fortsätta att förbättra webbplatsens tillgänglighet löpande baserat på användarnas feedback och nya riktlinjer.

5. Anmälan till DIGG

Användare kan göra en anmälan till Digg,  länk till Diggs anmälningsfunktion (https://www.digg.se/tdosanmalan).

6. Kontaktuppgifter

6.1 Kontaktinformation för frågor och feedback

För frågor och feedback gällande tillgänglighet på hemsidan vänligen maila faktura@dindoktor.eu eller ring mottagningen på 08-59511160 och be att få prata med ansvarig för hemsidan. Det går även att posta till Din Doktor i Märsta, box 958, 195 05 Arlandastad, eller fylla i formuläret nedan för kontakt.

 

Senast uppdaterad 2024-06-17