INFORMATION OM COVID-19

COVID 19

På vår mottagning vaccinerar vi just nu endast dig som är 80+ år mot Covid-19, samt personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande.

 

Med ”dagliga omsorgsinsatser” menas till exempel särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsboende eller daglig hemtjänst. Personer som har begränsade omsorgsinsatser, till exempel leverans av matlådor, städning och trygghetslarm är inte en målgrupp för vårens vaccinationsinsats.


Påfyllnadsdos våren 2024 kan tas 3 månader efter senaste dosen och kan bokas i april och maj. Under sommarmånaderna kommer vaccination inte kunna erbjudas på vår mottagning.

Kontakta oss för tidsbokning.

Övriga ber vi återkomma vid ett senare tillfälle. Vi inväntar att Region Stockholm ska ta beslut om hur övriga befolkningen ska vaccineras