OM FÖRETAGET

Din Doktor i Märsta är en privat läkarmottagning som startades av Dr Björn Rydén år 1994.

Sedan hösten 2009 ingår vi i vårdval Stockholm.

Mottagningen har idag läkare med specialistkompetens i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning, företagshälsovård, socionom/kurator och vaccinationsservice.

Din Doktor i Märsta bedriver sjukvård på uppdrag av Region Stockholm. Uppdraget regleras i den av landstinget årligen reviderade regelboken. Husläkarmottagning tillsammans med barnavårdscemtral och företagshälsovård är grunden i vår målsättning är att vara hela familjens självklara val av vårdleverantör.