FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD SOM GYNNAR FÖRETAG OCH MEDARBETARE

Vi erbjuder företagshälsovård som är anpassad för att möta de behov som finns i din verksamhet. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som bidrar till att:

 • Förebygga ohälsa och arbetsskador
 • Förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande
 • Minska sjukfrånvaron
 • Öka produktiviteten

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Hälsokontroller för att upptäcka och förebygga ohälsa
 • Utökade kontroller för medarbetare i hälsoutsatt yrke
 • Förstadagsintyg för att snabbare kunna ge stöd till sjuka medarbetare
 • Psykosocialt stöd vid stress, konflikter eller missbruk
 • Stöd till personer med hälsorisker
 • Rehabiliteringsstöd vid långvarig sjukdom eller skada

 

VI ÄR DIN TRYGGA PARTNER

Vi har lång erfarenhet av företagshälsovård och har ett team av erfarna och engagerade medarbetare. Vi arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv och ser till att våra tjänster är anpassade efter dina specifika behov.

Kontakta oss idag för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet.

Här är några specifika exempel på hur vår företagshälsovård kan gynna ditt företag:

 • En hälsokontroll kan upptäcka ohälsa i ett tidigt skede*, vilket kan leda till att sjukfrånvaron minskar.
 • Psykosocialt stöd kan hjälpa medarbetare att hantera stress och konflikter, vilket kan bidra till ökad produktivitet.
 • Rehabiliteringsstöd kan hjälpa medarbetare att återgå till arbetet efter en långvarig sjukdom eller skada, vilket kan spara pengar för företaget.
 

Vår företagshälsovård är en investering i din verksamhets framtid!

 Maila oss på foretagshalsa@dindoktor.eu för en personlig kontakt

*Vi vill fästa din uppmärksamhet på att ingen hälsoundersökning kan, hur noga den än
genomförs, garantera att upptäcka sjukdom i ett tidigt stadium.