DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING

Våra distriktssköterskor kan hjälpa till med bland annat:

– Diabetesvård

– Injektioner

– Såromläggningar

– Blodtryckskontroll

– Hjälpmedelsutprovning

Tidsbokning måndag-fredag 09:00 – 16:00

Boka tid via receptionen 08-595 111 60