INFLUENSAVACCINERING 2022

AKTUELLT Influensavaccinering 2022 Årets influensavaccinering startar 8 november och pågår till 28 februari Önskar du boka en tid så ringer du mottagningen eller bokar tid via 1177.se Vi vaccinerar onsdag eftermiddag under pågående kampanj

NY AVGIFT FÖR UTEBLIVET BESÖK

AKTUELLT NY AVGIFT FÖR UTEBLIVET BESÖK Region Stockholm har beslutat att från och med 1 september 2020 införa en enhetlig avgift på 400 kronor för personer som utan giltigt skäl uteblir från planerade besök i öppen vård eller planerade operationer i sluten vård. Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök och operationer. […]

NYA PATIENTAVGIFTER APRIL 2022

AKTUELLT NYA PATIENTAVGIFTER APRIL 2022 Patientavgiften för alla vårdbesök oavsett yrkeskategori inom primär- eller specialistvården har ändrats till 250:-. Vårdbesök för barn och unga 0 -17 år och personer över 85 år är fortsatt avgiftsbefriade inom öppenvård.