BARNHÄLSOVÅRD BVC

BVC Din Doktor märsta

Vi på BVC Din Doktor Märsta vill vara med och bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för ditt barn. Vi sätter din familj och ditt barn i fokus. Vi erbjuder hälsovård till alla i en lugn och trygg miljö. Alla som arbetar här har specialistkunskap och vi vill vara med och guida och stötta i föräldraskapet.

Du träffar din distriktssköterska när du behöver — på mottagningen eller vid hembesök. Barnhälsovården är kostnadsfri och frivillig. Vi finns här när du behöver oss som stöd i Ert föräldraskap.

Bokade tider måndag-fredag 08:00-17:00 Öppen mottagning onsdagar 08:15-09:00

Vi inom barnhälsovården är med från nyföddhetsperioden till dess att ditt barn börjar skolan. Ni kommer erbjudas regelbundna besök hos oss på mottagningen men erbjuds även hembesök. Vi utgår från det nationella barnhälsovårdprogrammet men anpassar oss självklart efter ditt barn och er familj.  

Det här ingår när ditt barn är listat hos oss:

  • Erbjudande om hembesök 

  • Regelbundna besök hos er barnhälsovårdssjuksköterska 

  • Hög tillgänglighet 

  • Stöttning och guidning i föräldraskapet 

  • Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet  

  • Vi är med och följer barnets hälsa, utveckling och livsvillkor över tid 

  • Regelbundna besök hos läkare och vid behov barnläkare

Här kan ni läsa mer om besöken på BVC

BVC 1177

Följ oss gärna på instagram

Kristina Thorell
Telefontid vardagar 08:00-09:00
08-122 040 32

Linda Moström
Telefontid vardagar 0800-0900
08-122 040 31

Efter telefontid kan ni lämna röstmeddelande. Vi ringer upp snarast, dock senast dagen efter.

Om ditt barn är sjukt och i behov av läkarkontakt ska du istället ringa tidsbokningen på husläkarmottagningen.

Tidsbokning vardagar 08:00-17:00
Telefon 08-595 111 60

Vid akuta ärenden utanför våra öppettider, ring vårdguiden tel 1177 eller 112