Bild på logga. Länk till startsida

BARN OCH UNGA MED PSYKISK OHÄLSA

Vi erbjuder första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Det kan finnas olika anledningar till att man som barn och ung inte mår psykiskt bra.

Många kan känna sig nedstämda eller ledsna i perioder i sina liv. Du som är 6-17 år kan få hjälp med

din psykiska hälsa på vår vårdcentral. Kontakta oss via 1177 eller telefon för bedömning och tidsbokning till vår barnpsykolog.

Är barnet listat på en annan vårdcentral ska ni kontakta den vårdcentral barnet är listat på. Det går också bra att lista sig på vår mottagning via 1177.se

Därefter kan ni ta kontakt med oss