ASTMA/KOL MOTTAGNING

VI ERBJUDER STÖD TILL DIG MED ASTMA OCH KOL

Vår astma sjuksköterska Samira finns som stöd för dig för att säkerställa att din behandling är optimerad för bästa livskvalité.

Vi erbjuder dig bl.a:

– Årliga kontroller

– Medicingenomgång

– Inhalationsteknik

– Spirometri

– Rökavvänjning

– Rådgivning och motiverande samtal

Välkommen att boka tid via telefon eller 1177.se