ÄLDREMOTTAGNING

Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi nu alla våra listade patienter, som är 75 år eller äldre, att nyttja vår äldremottagning.

På husläkarmottagningen arbetar vi inte bara med att bota sjukdomar (sjukvård). Vi arbetar också med att förebygga sjukdomar och olyckshändelser (hälsovård). Därför kan du få hjälp med, inte bara sjukvård, utan också förebyggande hälsovård som till exempel:

– Telefonrådgivning av sköterska

– Hjälp vid inkontinens

– Genomgång av dina mediciner

– Demensutredningar

– Samtal om levnadsvanor

– Våld i nära relationer.

Äldremottagningen kan nås via telefonnummer:

0733-104627 alla vardagar mellan kl 08:00 och 09:00

På den telefonen finns inga knappval för att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Vid upptaget-ton, tala in ett meddelande.

Vid behov kommer tid för besök att ordnas senast dagen efter ditt telefonsamtal, antingen hos läkare eller distriktssköterska/specialistsjuksköterska.

Självklart är du välkommen att ringa det vanliga numret 08-595 111 60 även i fortsättningen.