Just nu är ni många som har frågor om RS-vaccinet som nämnts i media. Nu har Region Stockholm kommit ut med ett yttrande gällande detta.

”Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en rekommendation om vaccination mot RS-virus som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre.

Före vidare implementering behövs en hälsoekonomisk analys av vaccinationen, vilket ännu inte hunnit göras vare sig nationellt eller regionalt. Vaccinationen är inte kostnadsfri i Region Stockholm. Tills vidare kan invånare vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar i länet.”

Din Doktor jobbar på uppdrag av Region Stockholm och vi har inte detta vaccin, utan hänvisar er till vaccinationsmottagningar som ni själva får söka upp.

Tack