AKTUELLT

NYA PATIENTAVGIFTER APRIL 2022

Patientavgiften för alla vårdbesök oavsett yrkeskategori inom primär- eller specialistvården har ändrats till 250:-.

Vårdbesök för barn och unga 0 -17 år och personer över 85 år är fortsatt avgiftsbefriade inom öppenvård.