AKTUELLT

NY AVGIFT FÖR UTEBLIVET BESÖK

Region Stockholm har beslutat att från och med 1 september 2020 införa en enhetlig avgift på 400 kronor för personer som utan giltigt skäl uteblir från planerade besök i öppen vård eller planerade operationer i sluten vård. Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök och operationer.

Uteblivandeavgift tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

Avgift tas ut även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer 85 år eller äldre eller patienter med frikort.